zz1235

Mange danskere er skiftet over til at bruge e-giaretter i stedet for almindelige cigaretter. I 2011 viste en undersøgelse, at 2 procent af danskerne over 15 år brugte e-cigaretter. En undersøgelse fra 2018 viser dog, at tallet er steget til 5,3%. Der er blevet lavet flere forskellige undersøgelser for at finde ud af, om e-cigaretter virkelig er sundere end en almindelig cigaret. Læs med og få svaret her. 

Kvinde leger med røg

Færre giftige stoffer i kroppen

I en undersøgelse har forskere undersøgt spyt og urin fra langtidsbrugere af e-cigaretter og langtidsbrugere af almindelige cigaretter. Undersøgelsen viste, at der var mindre giftige og kræftfremkaldende stoffer i spyttet og urinen fra brugerne af e-cigaretter. Forskernes resultat viste altså, at dampen fra en elektronisk cigaret er mere sund end en almindelig cigaret.  

Nogle forskere mener derfor, at e-cigaretten kan bruges til at vænne sig af med afhængigheden. Det kan altså være en mere sikker måde at vænne sig af med rygningen på. Dermed er e-cigaretter også et bedre alternativ til de almindelige cigaretter.

røg

Andre skadelige stoffer

Undersøgelsen gik dog kun ind og kiggede på kræftfremkaldende stoffer, og den undersøgte derfor ikke, om en elektronisk cigaret indeholder skadelige stoffer for hjertet eller lungerne. Forskerne undersøgte udelukkende, om de skadelige stoffer fra de almindelige cigaretter også kunne findes i e-cigaretterne.

De elektroniske cigaretter indeholder nemlig smagsstoffer, som kan være skadelige. Smagsstoffet diacety kan give skader på lungerne, og desuden indeholder det metaller og silikater, som kan være skadelige for helbredet. Der kan dog være stor forskel på, hvor mange skadelige stoffer der findes i de forskellige væsker til e-cigaretter. Nogle væsker indeholder mange skadelige stoffer, mens andre indeholder lave mængder af skadelige stoffer. 

Som udgangspunkt er e-cigaretter dog mindre skadelige end helt almindelige cigaretter. De kan derfor bruges til at få et bedre helbred men uden at skulle undvære røgen