zz1235

Hvor ofte har du ladet som om, at du har forstået noget i en samtale, selvom du egentlig ikke forstår? Det er ikke bare dig. Det er meget normalt at lade som om for at få samtalen videre, og man gør det tit med en formodning om, at man vil forstå det bedre, når samtalen bevæger sig længere ind på emnet. Men hvorfor gør vi det egentlig? Hvorfor falder det os ikke mere naturligt at spørge fra starten? Det handler ikke bare om, at man vil udglatte samtalen. Det handler også om stolthed, og om at ville virke duelig. Men ikke nødvendigvis som du måske tror.

Vi forsøger at leve op til normen for at undgå skam

Vi er som mennesker konstant bekymrede for at lave fejl. Nogle mere end andre, men bekymringen sidder der hos alle. Og at begå sociale fejltrin er i særdeleshed ubehageligt, fordi det er pinligt. Ordet i sig selv beskriver specifikt ubehag som følge af sociale omstændigheder.

Vær direkte

Når man tænker over det, er det svært at se logikken i, hvorfor det kan være så ubehageligt at træde forkert i sociale situationer. Det er jo ikke fordi, det gør skade på os, at sige en dårligt valgt vittighed, eller at komme i forkert påklædning til en bestemt festlig begivenhed. Men at vi bliver så påvirket af at blive sat i forlegenhed kan have haft væsentlig betydning for menneskets overlevelse.

Pinligheden straffer afvigende adfærd

Det har altid været vigtigt for mennesker at kunne omgås med hinanden. Derfor er blandt andet normer, traditioner og høflighed metoder til at guide os som sociale dyr. Når vi ved, hvordan vi forventes at skulle opføre os, er det lettere at agere sammen. Og når folk stikker ud socialt, er det svært for mennesker i et sådant samfund at komme overens. Det er formentlig derfor, vi mennesker kan føle forlegenhed.

Vores hjerner straffer os selv mentalt, når den fornemmer, at vi agerer forkert i sociale sammenhænge. Det er ubehageligt, men fungerer i realiteten som smertereceptorerne i vores nerver. Smerte er ubehageligt, men hvis ikke vi følte smerte, kunne vi let komme uhelbredeligt til skade. På samme måde kan social uvidenhed skabe aggression.

Men pinlighed, høflighed og sociale normer kan virkelig komme i vejen for den mest centrale del af menneskelig kommunikation; nemlig forståelsen.

Tal direkte

Sig tingene lige ud, og vær sikker på at blive forstået

Høflighed og sociale normer er gode redskaber til at sikre kommunikation på et samfundsniveau. At man altid siger ”goddag” og ”farvel” vedligeholder kommunikation mellem mennesker med minimal behov for selvstændig tankegang. Men der er visse tilfælde, hvor disse redskaber er mere i vejen, end de er til gavn.

Det er for eksempel svært at tale om følelser i meget af den vestlige verden, fordi det er et tabubelagt emne, når man ikke taler med sine nærmeste. Det kan være skadeligt for vores evne til at berette, hvad vi føler, fordi man kan have en idé om, at samfundet rynke på panden af det.

Men i mange sammenhænge er der intet tabt ved at sige tingene lige ud. Især ikke med dine nære og bekendte. Siger du tingene lige ud, ved du, at dit budskab kommer igennem. I værste tilfælde kan du altid undskylde dristighed senere.