zz1235

Mange af os har været i en situation, hvor vi har haft noget på hjertet, men af den ene eller den anden årsag har vi ikke formidlet os på en måde som er blevet forstået, af den vi talte med. Det kan skyldes, at emnet har været svært at tale om, at vi ikke har villet insinuere eller formode, eller at vi er gået ud fra, at vores indirekte tilgang til emnet er blevet forstået. Men hvorfor er det, vi kommer ud i disse situationer? Og hvorfor siger vi ikke bare tingene lige ud?

Sociale færdigheder – en nødvendighed for individet såvel som gruppen

Som art har menneskeheden længe levet i samfund. Det har været en god forsvarsmekanisme, da vi har haft bedre overlevelsesmuligheder sammen end hver for sig. Det har været smart at kunne opdele arbejdsopgaver imellem individer, og derved har vi kunne nyde godt af at have specialister som har været gode til hver sit formål. Og selv hvis man ser sig selv som lidt af en enspændere, er vi som mennesker i bund og grund flokdyr.

Og netop det, at vi er en art som lever i samfund, gør, at vi er nødt til at have sociale evner.

At forstå hinanden er vitalt for menneskehedens overlevelse

At have kommunikationsevner som sikrer, at vi ikke misforstår hinanden, er vigtigt for at undgå at blive udstødt fra gruppen eller i værste tilfælde at skabe fjender. Derfor har mennesker en lang række medfødte men også mange tillærte sociale færdigheder, som vi lytter til, også uden at vi nødvendigvis tænker over det.

En sådan evne er, det vi som en fællesnævner kalder ”intuition”.

Snak lige ud af posen

Hvad er intuition, og hvorfor er vi så afhængige af den?

Intuition er vores evne til at få indsigt i en anden person uden nogen form for forudgående rationel tænkning. Vi bruger blandt andet intuition til at fornemme andres følelser, ønsker og humør. Intuition er svært fastslå, da den i modsætning til rationel tankegang specifikt er en uforklarlig helhedsfølelse, vi danner os. Og netop det, at intuition er svær at forklare, samtidig med at vi som mennesker tenderer mod at have tiltro til vores egen intuition, kan skabe sociale problemer.

For hvad nu, hvis man aflæser personen man taler med forkert? Man kan ikke nødvendigvis forklare, hvorfor man aflæser som man gør, men underbevidstheden kan holde fast i intuitionen alligevel. Intuitionen kan være en let metode til hurtigt at få et overblik over sociale sammenhænge og at få en fornemmelse for andres standpunkt og humør, og for folk med stærk intuition er den et godt værktøj. Men den er ikke uden sine problemer.

Når alt andet fejler – sig hvad du tænker

Præcis fordi intuition kan være så upålidelig, da det er svært at redegøre for den, er man til tider nødt til bare at sige tingene lige ud. Høflighed og andre sociale normer er smarte på et samfundsniveau, men i en-til-en samtaler kan de komme i vejen for kommunikationen. Så er du er bange for, at din mening forsvinder i høflighed og usikkerhed? Så prøv at sige lige det du tænker. Man kan altid undskylde senere, hvis man bliver opfattet som nærgående eller ufølsom.