zz1235

Penge vokser, men de vokser ikke på træer. Hvis du vil lære hvordan du kan få dine penge til at vokse, skal du lære at investere. Du kan selvfølgelig tjene dine penge igennem hårdt arbejde. Men med investering kan du få dine penge til at yngle.

At investere er ikke raketvidenskab. Alle som har en smule sund fornuft og kan regne på 9. klasses niveau, kan lære det. Men der er et par basale sandheder du skal vide, for at forstå ideen med investering.

  • Penge er ikke kun mønter og sedler. Mønter og sedler er en slags avatarer for konceptet bag penge. De vil endda snart blive fortidslevn. Allerede i dag bliver de fleste penge lavet i banken. Når du tager et lån, skaber banken simpelthen lånebeløbet ud af den blå luft. Penge, i dag mere end nogensinde, er aftaler om værdier der handles med.
  • Der findes ikke noget som ”hurtige penge”.

I hvert fald ikke når du holder dig på lovens rigtige side. Mange folk forveksler investering med spekulation. Det er det ikke. Investering er som at plante penge hvor de kan vokse. Spekulation er gambling.

  • Du skal vide hvad du gør. Glem alt om at du kan have succes med investering, uden at du behøver sætte dig ind i materien. Igen, forveksl ikke investering med spekulation.
  • Invester dine egne penge, ikke andres. At låne penge til at investere med, er grundlæggende en meget dårlig ide. Invester aldrig mere end du kan tåle at tabe.

Forskellige investeringsmåder

Når du vil i gang med at investere kan du hurtigt få den fornemmelse, at du er i helt ukendte farvande. Stol gerne på denne fornemmelse. Ingen bliver født som investor. At lære at investere er ligesom at løse et puslespil. Men fortvivl ikke. Så snart du har lært de vigtigste begreb at kende, begynder brikkerne at falde på plads. Lær mere om investering fra denne lille bog.

Men her har du 4 hjørnebrikker til puslespillet, de 4 mest udbredte investeringsmåder:

  1. Aktier
  2. Obligationer
  3. Investeringsforeninger / gensidige fonde
  4. Ejendom

Aktier og obligationer

Aktier og obligationer har igennem århundreder været de mest almindelige investeringsformer. Aktier og obligationer har været drivkraften bag den industrielle revolution, ja hele industrikapitalismen. Traditionelt har de været betragtet som sikre investeringsmåder. Handel med aktier og obligationer igennem århundreder har skabt det meste af velstanden i den industrialiserede verden.

Aktier og obligationer kan minde om hinanden, men der er nogle grundlæggende forskel. Disse forklares bedst igennem eksempler.

Investeringshjælp

Når du køber en aktie i Novo Nordisk, køber du en lille andel i selve virksomheden. Aktiekursen er direkte afhængig af virksomhedens formuer, men også af økonomien generelt. Daler virksomhedens formue, mister din andel derved også værdi. Omvendt, når virksomhedens formuer stiger følger aktiens værdi trop.

Med en obligation låner du penge til den virksomhed der har udstedt den. Virksomheden kan bruge dit lån som den vil. Ofte er disse lån til projekter ude i fremtiden.

Investeringsforeninger

Er i dag betragtet som mere sikker end direkte handel med aktier og obligationer. Fordelen med denne investeringsform er at du lægger dine æg i mange kurve, frem for en. Denne form er derfor velegnet til begyndere. Det er fondens ekspertise du bruger til investering, ikke din. Du skal bare finde en investeringsfond du har tillid til.

Ejendom

I et land som Danmark er investering i ejendom særdels sikker. Ejendomsmarkedet er i dag mere reguleret end andre markeder. Det er for at undgå nedsmeltninger som ville være katastrofale for hele samfundsøkonomien. Vi er så mange boligejere i Danmark at vi i samlet flok kvalificerer til ”too big too fail”.

Al ægte investering drejer sig om at bruge sund fornuft og viden strategisk, for at få pengene til at yngle. Investering er dog aldrig uden risici.

Du kan både vinde og tabe. Men er det ikke det samme med alt i livet?