zz1235

En sund og stærk iværksætterkultur er, ifølge de fleste samfundseksperter, yderst vigtigt for velstanden i et land. Desværre viser analyser foretaget af Danskerhverv at antallet af selvstændige i Danmark, langsomt mindskes for hvert år der går.

Alligevel er det dog ikke helst håbløst for de selvstændige: For alt imens deres antal svinder ind, bliver de forskellige roller som selvstændige opfylder langt mere komplekse og forskelligartede. 

Selvstændige har i vores moderne samfund et vidtspændende kartotek af forskellige roller. Privatpersoner med eget firma opfylder et behov hos specifikke nicher og målgrupper, som kun de kan udfylde.

I denne artikel, præsenteres nogle af disse spændende selvstændige stillinger, som de ser ud i dag.

fitness

Personlige trænere

”Jeg beskæftiger mig med at hjælpe mennesker mod et bedre liv. Alle starter et sted, og jeg er der fra start til at hjælpe dig, om målet er vægttab, livsstilændring eller øget muskelmasse” – Casper, selvstændig slyngetræner og kostvejleder

Hvor det før var yndet at gå i fitness eller træne alene derhjemme, er det i dag blevet yderst populært at hyre en personlig træner, der enten digitalt eller ved personligt fremmøde holder øje med lige netop dig og dit fremskridt. En personlig træner opfylder derved en trang efter et mere fokuseret og personligt træningsregime, også indenfor sportsgrene og fitness discipliner som fitnesscentrene muligvis ikke har fokus på i deres almindelige holdtrænings-skemaer, såsom slyngetræning og parkour. 

Mand peger på digitalt diagram

Digitale konsulenter og IT-eksperter

”Jeg er specialist i Google, og hjælper virksomheder med at opnå succes og fremgang på Google. Skal du være den næste jeg hjælper med større omsætning?” – Selvstændig Google ekspert samt konsulent indenfor Adword og CPM.

Hvis der er et felt indenfor hvilket der konstant foretages tigerspring, må det være indenfor den digitale verden: Internettet og de dertilhørende digitale services tilbyder et endeløst hav af muligheder, og selv større firmaer er begyndt at ansætte selvstændige privatpersoner eller virksomhed til at vejlede dem – nettet er simpelthen blevet så avanceret, at deres behov ikke længere kan dækkes inhouse af egne eksperter. 

Digitale konsulenter opfylder derved behovet for specifik specialviden om digitale produkter, online marketing, sociale medier, anvendelse af specifikke programmer, IT-udstyr og meget mere.