zz1235

At sige det som det er. At komme af med netop det, som du har på hjertet. At sige det lige frem og uden omsvøb. Mange gange bider vi vores inderste holdninger i os. Vi pålægger os selv et filter, som i hverdagen kan være et nødvendigt redskab til at fungere socialt og uden at støde. Men måske vores påtagede korrekthed en gang imellem kan have brug for et fristed. Et sted hvor det at sige tingene lige ud, kan gøres i trygge omgivelser, uden at man skal føle sig skyldbetonet eller forkert.

Den hårde tone på de sociale medier

Tonen på sociale medier kan engang imellem være skarp og unødvendig. Vi hører det tit og vi ved det godt. At tale grimt og personskadeligt om andre mennesker er blevet en folkesygdom, som med de sociale medier er blevet et nærmest uomtvisteligt og uundgåeligt onde. At sige tingene lige frem er ikke ensbetydende med en blåstempling af voldsomme personangreb.

At bruge en platform til sit inderste, skal mere bruges som en ventil og et fristed. Store sociale medier som Facebook og Twitter bliver hurtigt til diskussionsklubber uden egentlig substans. Steder hvor ens nærmeste pludselig kan komme til at føle sig stødt og forvirrede over meninger skudt ud i cyper space uden omtanke.

Lige_frem_debat

Opsøg holdninger aktivt, og sig det lige frem

Det at gøre sine inderste holdninger offentlige kan have store konsekvenser. Det kan såre og støde. Derfor giver det måske bedst mening at åbne for ventilerne på en platform, hvor de som læser med, selv aktivt har valgt det. Det kan være både underholdende og lærerrigt at læse andres ideer og tanker omkring stor og småt.

Men det bør være noget som man selv aktivt vælger at læse. Alt for mange pålægger andre deres holdninger og meninger uden forståelse for den påvirkning, som det sagte og især skrevne ord kan have. Ord på skrift bliver læst subjektivt og vil altid blive forstået sådan. Som læser lægger man sine egne personlige erfaringer og perspektiver ned i en pågældende tekst. Derfor er muligheden for en platform, hvor man selv vælger til og fra, en god ide.

Ventilskrivning

Det kan lyde åndssvagt og nærmest påtaget, når man læser om den opfattelse, som andre kan have af det skrevne ord. Men ikke desto mindre viser flere undersøgelser, at netop dette faktisk er et stort problem for mange. Vi er måske blevet en nation af fintfølende og politisk korrekte borgere, uden substans og forståelse for andre. Mange vil måske argumentere, at netop det skal udfordres. Hvis man føler det sådan, så vælg aktivt, at ventilskrivningen skal foregå et trygt sted.

Lige_frem_debat

Det giver mening at give los og at lade ordene flyde på steder, hvor andre selv vælger at læse med. På den måde skabes et forum for forståelse af det vigtige ventilprincip. Vi kan alle sammen have behov for at lette hjertet. Vi kan alle sammen have brug for et sted at smide vores bekymringer og tanker uden fordomme og uden at vores private netværk bliver pålagt vores sure opstød.